8.JPG
Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Üye Listesi

Üye listemiz soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği üye listesinde 182 kayıtlı üye var

Ünvan İsim Görevi
Yard.Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr.
Uzman Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Prof. Dr.
Dr.
doç. dr. serpil kahya demirbilek
Yrd. Doç. Dr
Dr.
VHMD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
veteriner hekim
Araştırma Görevlisi
Araş.Grv
Veteriner Hekim
Araştırma Görevlisi
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim Adayı
Araş. Grv.
Dr.
VHMD Denetleme Kurulu Üyesi
Dr Uzm. Veteriner Hekim
Dr.
VHMD Saymanı
Doç. Dr.
VHMD Denetleme Kurulu Üyesi
Dr.