7.JPG
Mehmet Akan
Prof. Dr.
Mehmet Akan
İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Özgeçmiş

İçel-Silifke’de 1966 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Silifke’de tamamladı.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını 1993 yılında tamamladı.
1996 yılında Hannover Veteriner Yüksek Okulunda Moleküler Biyoloji üzerinde çalıştı.
1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.