2.JPG
Emre Karakaya
Araştırma Görevlisi
Emre Karakaya
İletişim Bilgisi
Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi