8.JPG
Emel AKSOY
Araştırma Görevlisi
Emel AKSOY
İletişim Bilgisi
Kırıkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı