4.JPG
Banur Boynukara
Prof. Dr.
Banur Boynukara
İletişim Bilgisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Özgeçmiş

Harput/Elazığ’da 1961 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı.
1983 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.
1984 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını 1988 yılında tamamladı.
1989 yılında Yardımcı Doçent Doktor olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında göreve başladı.
1993 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.Evlidir.