8.JPG
Asiye Dakman
Dr.
Asiye Dakman
VHMD Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

1970 yılında Ankara’da doğdum. İlk,orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi’nde eğitime başladım, 1993 yılında mezun oldum. Aynı yıl AÜ. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalında doktora eğitimine başladım.1994-98 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 1997 yılında evlendim. 1998 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım.2000 yılında doktora eğitimimi tamamladım. Aynı yıl ailevi nedenlerle üniversitedeki görevimi bırakarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde göreve başladım. Halen aynı enstitüde Kanatlı Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuarı Şefi olarak görev yapmaktayım.

C.V.

I was born in Ankara in 1970.After high school education I started Ankara University (AU) Veterinary Faculty in 1988 and graduated in 1993. Same year I started my PhD in AU Veterainary Faculty Microbiology Department. I was assigned to Adnan Menderes University (ADU) Microbiology Department as research assistant in 1994 and I went on my PhD on behalf of ADU thereafter. I got married in 1997 and I left ADU due to family reasons in 1998. In this year I started Afyon Kocatepe University (AKU) Veterinary Faculty Microbiology Department as Research Assistant. I finisihed my PhD in 2000. I left AKU for family reasons.I have been working in Etlik Veterinary Control Central Research Institute since August 2000.I am working as the chief of the Poultry Disease Diognosis Laboratory in this institüte.