5.JPG

Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Murat Yıldırım  
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. A. Kürşat Azkur   
Genel Sekreter : Prof. Dr. K. Semih Gümüşsoy  
Sayman : Araş. Gör. Emel Aksoy  
Üye : Dr. Öğretim Üyesi Sibel Kızıl  

Denetleme Kurulu

Üye : Prof. Dr. Oktay Keskin  
Üye : Prof. Dr. Hakan Bulut  
Üye : Doç. Dr. Esra Şeker