7.JPG

Tarihçe

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği tüzüğünde de belirtildiği gibi yurdumuzdaki enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarla savaş; bilgisiz bakım ve besleme neticesi meydana gelen hayvan hastalıklarının sebep oldukları ekonomik zararları önlemek ve halkımızı hayvanlardan insanlara geçen tehlikeli hastalıklardan korumak amacıyla yapılmakta olan mücadelenin daha etkili bir seviyeye ulaştırılması için, bu mücadelede bilimsel yönden sorumluluğu taşıyan ve bu mücadelelere yön veren müesseselerin, modern anlamda, gelişme imkanlarını araştırmak; konu ile ilgili bilim dallarının gelişip yayılmasına çalışmak; bu sahalarda çalışanların ilmi yönden inkişaflarını teşvik etmek ve bu uğurda yardımcı imkanlar bulmaya çalışmak amacıyla Veteriner Hekimliği alanında çeşitli laboratuvar bilim dallarında görev yapan aşağıda adları belirtilen Veteriner Hekimler tarafından 1965 yılında Ankara’da kurulmuştur.

 • Ord. Prof. Dr. S. Tahsin AYGÜN
 • Müt. Vet. Sait ALPAR
 • Müt. Vet. Fehime AVCIL
 • Doç. Dr. Satı BARAN
 • Müt. Vet. Rafet BERBER
 • Müt. Vet. Kemal BOLAT
 • Müt. Vet. Semai ÇELEBİ
 • Müt. Vet. Nuriye ERENÇİN
 • Dr. Vet. Hüseyin ERGÜN
 • Prof. Dr. Ömer ERTÜRK
 • Prof. Dr. Mustafa GÜLEY
 • Müt. Vet. Mehmet HATİPOĞLU
 • Dr. Hümeyra HEKİMOĞLU
 • Prof. Dr. Mihri MİMİOĞLU
 • Dr. Vet. Ahmet ÖZSOY
 • Doç. Dr. Zeki TOLGAY
 • Dr. Muzaffer ÜNLÜ

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Türkiye’de Veteriner Hekimlik alanında kurulmuş ve günümüze kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş ilk ihtisas derneğidir.

Kuruluşundan bu yana seçimle görev yapan Yönetim Kurulu Başkanları ve dönemleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 • 1965 - 1975      Müt. Vet. Bekir İYİGÖREN
 • 1975 - 1978      Dr. Nabi EMRE
 • 1978 - 1982      Prof. Dr. Nejat AYDIN
 • 1982 - 1987      Uzm. Vet. Hek. Rafet ERDEM
 • 1987 - 1989      Prof. Dr. Nejat AYDIN
 • 1989 - 1990      Dr. Arife ERTÜRK
 • 1990 - 1994      Prof. Dr. Nejat AYDIN
 • 1994 - 1999      Prof. Dr. Ömer AKAY
 • 1999 - 2011      Prof. Dr. Müjgan İZGÜR
 • 2011 - 2014      Prof. Dr. Mehmet AKAN
 • 2014 - .....         Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği genellikle her yıl en az 2 kez olmak üzere akademisyen ve araştırıcıların verdikleri konferanslarla bilimsel faaliyetlerde bulunmuş ve ilk kongre 1994’te Ankara’da I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi olarak düzenlenmiş ve bu münasebetle dernek logosu da Prof. Dr. K. Serdar DİKER tarafından tasarlanarak Derneğe armağan edilmiştir. Mesleki ve bilimsel faaliyetlerine devam eden Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneğinin yaklaşık 300 üyesi bulunmaktadır.