3.JPG

Genel Kurula Çağrı

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği 2011 yılı olağan Genel Kurul toplantısı,  17.10.2011 Pazartesi günü saat 10:00’ da Ziraat Mahallesi Sağ Sokak No:2 Dışkapı/Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24.10.2011 Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

GÜNDEM

Açılış
Başkanlık ve divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
Gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
Yeni bütçenin görüşülmesi
Tüzük ile ilgili değişiklik önerilerinin görüşülmesi
Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanının seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış