1.JPG

Genel Kurula Çağrı

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 09.10.2018 Salı günü saat 15:30’da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.10.2018 Salı günü çoğunluk aranmaksızın Kongre oteli olan Sherwood Breezes Lara/ANTALYA adresinde saat 19.00’da yapılacaktır.

 

Önemle duyurulur.

 

Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 

GÜNDEM

  • Açılış
  • Başkanlık ve Divan seçimi
  • Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
  • Gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
  • Yeni bütçenin görüşülmesi
  • Tüzük ile ilgili değişiklik önerilerinin görüşülmesi
  • Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanının seçimi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış