3.JPG

Genel Kurula Çağrı

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.08.2016 Salı günü saat 15:30’da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.08.2016 Salı günü çoğunluk aranmaksızın Kongre oteli olan Kapadokya Lodge Hotel Ürgüp Uçhisar Yolu Kavşağı, Nevşehir adresinde saat 16.30’da yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

 

Yönetim Kurulu.

GÜNDEM

Açılış
Başkanlık ve divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
Gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
Yeni bütçenin görüşülmesi
Tüzük ile ilgili değişiklik önerilerinin görüşülmesi
Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanının seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış