2.JPG

Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinden Kongre Daveti

Değerli Veteriner Hekim Dostlarımız,

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresini 16-20 Kasım 2016’da Belek-Antalya’da düzenliyoruz. Kongre web sayfasına (www.tmc2016.org) toplantı detaylarını yavaş yavaş yüklemekteyiz. Bu yılki kongremizin bilimsel programında mikrobiyolojinin çeşitli alt alanlarına daha da çok vurgu yapmaya çalışıyoruz. Tıbbi/Klinik mikrobiyoloji alanının yanı sıra veteriner hekimlik kapsamında besin hijyeni ve mikrobiyolojisi,  çevre mikrobiyolojisi gibi alanlar da güncel başlıklar altında ve paneller, konferanslar yoluyla kongrede yer alacak. Kongrenin bir gün öncesinde (15 Kasım 2016) çeşitli kurslarımız olacak.

 

Ayrıca bu yılki kongrenin öncekilerden daha farklı bir özelliği de bulunmakta. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi beş gün boyunca sürerken, Ankara Mikrobiyoloji Derneği 9. Ulusal ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresini paralel salonlardan birinde ve bir tam gün boyunca yapacak (18 Kasım 2016). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu ise, Parazitik Zoonozlar Uluslararası Sempozyumunu ertesi gün (19 Kasım 2016, İngilizce-Türkçe) bir diğer paralel salonda, yine bir tam gün olarak gerçekleştirecek. Yani 16-20 Kasım arasında bir yandan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi sürerken, diğer iki toplantı da aynı mekan ve tarihler arasında yapılıyor olacak. Kongre katılımcısı ise tek kayıt ile her üç toplantıyı da takip etme, katılım sertifikalarını alma ve bildiri özeti gönderme olanağına sahip olacak.

 

Mikrobiyota konusu benzeri güncel gelişmeler, mikrobiyolojinin multidisipliner niteliğini bir kez daha ortaya koyarken, biz de kongremizde bunu yansıtmaya çalışıyor olacağız. Sizleri bu anlayış ve yapılanma içinde, birlikte olmaya ve XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresine katılmaya davet ediyoruz. Bilgilerimizi, araştırmalarımızı, gücümüzü birleştireceğimiz; sosyal programlarda birlikte güzel zamanlar geçireceğimiz ve dostluklarımızı geliştireceğimiz 2016 kongremizde mutlaka sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Yönetim Kurulu adına,

Başkan

Prof.Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan