8.JPG

Genel Kurula Çağrı

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği 2014 yılı olağan Genel Kurul toplantısı,  14.10.2014 Salı günü saat 19:00’da Akka Antedon Hotel Beldibi 1 Mevkii 07985  Kemer-Antalya adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21.10.2014 Salı günü çoğunluk aranmaksızın aynı saat ve yerde yapılacaktır.

 

Önemle duyurulur.

 

Yönetim Kurulu.

GÜNDEM

Açılış
Başkanlık ve divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
Gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
Yeni bütçenin görüşülmesi
Tüzük ile ilgili değişiklik önerilerinin görüşülmesi
Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanının seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış